vozniki


Žirovski vozniki so najboljši na svetu, saj se dobro znajdejo na totalno uničenih cestah krik (malo za šalo, malo za res)

Na 11 redni seji UO in NO je bila podana pripomba, da je preglednost na nekaterih odsekih v poljanski dolini motena zaradi zaraščenosti z grmovjem in drevjem. Vprašanje smo poslali na Radio Sora, kjer so ga posredovali na direkcijo za ceste RS. Odgovor, ki je bil pradstavljen v oddaji "pobude in vprašanja" je bil, da je vidljivost popolnoma zadovljiva, in to podkrepili tudi s fotografijo.   

D.E.,   2.1.2012